Sand Collection

Sand Collection är ett pågående projekt som består av mer än hundra insamlade sandprover. Varje separat sandexempel är daterat och geografiskt placerat. Alla kontinenter och världsdelar finns representerade i samlingen.

Arbetet kan tolkas på många sätt och när projektet visats på utställningar tillkommer nya berättelser från betraktarna av Sand Collection.
Avsikten var inledningsvis att samla minnen, mina och andras. Varje sandprov representerar ett minne, men också en övergripande projektidé att formulera en bild av världen, dess färger, former och strukturer.