It will pass

Materialet till den grafiska sviten ”It Will Pass” är hämtad från kyrkogårdarna Certusa di Bologna, Cimentero San Michele, Venedig,  kyrkogårdarna Smolenskoe och Serfimouske i St. Petersburg, samt enstaka blad från kyrkogårdar runt om i Europa.
Ursprungligen är det bilder utförda i emalj och porslin som pryder gravstenarna och varje ursprungsbild är äldre än 75 år.

Tiden har frätt sönder ytan och bryter långsamt ner minnesbilden. Vad återstår av minnet när bilden är borta? It Will Pass behandlar frågor om tid, minne och förgänglighet 

Sviten omfattar 50 blad,