om Sand collection

Det kan vara rogivande att vistas i miljöer som är rika på spår av gamla kulturer; byggnader, slitna stentrappor, broar, gravstenar, museala föremål osv. Ens egen tid antar då rimligare proportioner. Till och med tanken på framtiden får en historisk dimension. Vid betraktandet av naturen i form av vatten, berg, stenar och sand blir varats tidsaspekter än mer hisnande. Vi vet att jättelika monument, som t ex Twin Towers, biblioteket i Alexandria eller Lunds domkyrka, kan raseras – eller stå kvar in i nya dynastier och eror. Vi vet också att små och ömtåliga ting från historien kan leva vidare i sin helhet eller som fragment – eller demoleras. Ingenting kan dock vara kvar i sin egen tid. Tiden passerar och nya sammanhang uppstår.

Hur förhålla sig till detta enorma historiska flöde av mänsklig aktivitet och naturföreteelser?  Ett poetiskt förhållningssätt är att ”zooma in” betydelsebärande detaljer och fragment, som i sin ofullkomlighet och enkelhet ger fantasin spelrum och utrymme för ett personligt tillägnande.

Jöran Österman visar i sin utställning sina möten med sådana utvalda utsnitt från historien. Hans serie med flaskor med sand och grus från jordens alla hörn är, i den konstnärliga frihetens namn, förstås insamlade och ordnade med en fiktiv vetenskaplighet. Jöran Östermans verk inbjuder till att tänka över vad man vet och vad man inte vet.

Barbro Björk, Sundsvalls Museum

Sand Collection:  Sand, glas, björk, blästrad text på diabas. 

Sand Collection har visats i sin helhet:

  • Länsmuseet Gävleborg 2003
  • Sundsvalls Museum 2004
  • Grafiska Sällskapet, Sthlm 2004
  • Härke Konstcentrum, Ö-sund 2004
  • Triskel Art Center, Cork, Irland 2004
  • Arvika Konsthall 2005
  • Inköpt av Söderhamns Kommun, Sand Collection no 5 2006