Nattens bibliotek

skapades ursprungligen för Moviken Art 2007 och har därefter visats i Sandvikens Konsthall och Tomelilla Konsthall 2008 och ingår i projeket ”Just Visiting”.

Installationen omfattar 4x4 meter, speglande vattenyta 4x5 m , inbyggt ljus, fotografi.