Installationen The Book keeper

Fotografi på glas x 3 i stigande perspektivistisk skala 40x40, 80x80, 120 x120 cm

”The Bookkeeper” -  Är  en yrkestitel inom Anglosaxiska bibliotek, The Bookkeeper är den som har till uppgift att vårda böckerna, förvalta och ansvara för samlingarna och därmed i överförd betydelse ”att samla minnen och föra dem vidare”.
I installationen visas tre transparenta bilder av en äldre man som från en punkt i rummet (två meter framför den första glasskivan) sammanfaller till en bild.